Cpanel: Hướng dẫn Upload tập tin qua File Manager

  Giới thiệu 

  Bài này sẽ hướng dẫn bạn upload tập tin qua File Manager của Cpanel

  Thực hiện như sau

  1. Đăng nhập vào tài khoản hossting của bạn

  2. Trong mục Files -> Chọn File Manager

  3. Chọn nút Go để mở trang quản lý File Manager

  4. Trang quản lý File Manager được mở ra ở một thẻ mới, chọn thư mục public_html ở khung bên trái, khung bên phải sẽ hiện danh sách tập tin và thư mục của thư mục public_html

  5. Nhấp nút Upload, một thẻ mới sẽ mở ra để bạn chọn tập tin từ máy tính

  Sau khi bạn chọn tập tin từ máy tính xong, hệ thống sẽ tự động upload lên hosting và thông báo kết quả upload ở góc dưới cùng, bên phải.

  Bạn có thể chọn nhiều lần để upload nhiều tập tin khác nhau.

  Nhấp vào nút Back to  public_html để trở về trang quản lý File Manager và xem danh sách tập tin bạn mới upload.