Địa chỉ DNS các máy chủ của LPVietnam

  Danh sách DNS các máy chủ của LPVietnam

  Máy chủ Linux USA:

  1. ns1.lpvietnamservers.com
  2. ns2.lpvietnamservers.com

  Máy chủ Linux VN: 

  1. ns10.lpvietnamservers.com
  2. ns11.lpvietnamservers.com

  Máy chủ Windows USA: 

  1. ns5.lpvietnamservers.com
  2. ns7.lpvietnamservers.com

  Máy chủ Windows VN: 

  1. ns8.lpvietnamservers.com
  2. ns9.lpvietnamservers.com

  Máy chủ quản lý Tên miền quốc tế:

  1. dns1.lpvietnamservers.com
  2. dns2.lpvietnamservers.com