Hướng dẫn quản lý tên miền

  1. Quản lý thông tin tên miền.

  _ Đăng nhập vào phần quản lý tên miền của bạn ở liên kế: 

  http://www1.lpvietnam.com/domain-man.jsp

  _ Đăng nhập bằng Username và Password được cung cấp bởi Lpvietnam.

  _ Màn hình sau khi bạn đăng nhập thành công.

  _ Bạn có thể thay đổi password, DNS server, thông tin của bạn....vv.

  2. Trỏ tên miền:

  _ Đầu tiên bạn vào liên kết 

  http://www1.lpvietnam.com/domain-man.jsp

  _ Tại màn hình đăng nhập, làm theo hướng dẫn tại muc "B. Quản lý thông dố domain" (hình 1), hoặc bạn co thể vào trục tiếp theo liên kết:

  http://www.dns-diy.net/home.aspx

  _ Nhập user và password được cung cấp bởi Lpvietnam

   Vào phần Quản lý DNS:
  - Mặc định 1 tên miền sẽ có các bản ghi như hình dưới.
  - Bạn muốn chuyển đến máy chủ khác với IP là 118.69.168.20 bạn phải sửa lại IP.
  - Sau khi thay doi thông tin ban cliack vao "update" để cập nhật.