Thỏa thuận đăng ký tên miền
  1. Giới thiệu
  2. Chọn một tên miền
  3. Phí và thanh toán
   Khi đăng ký tên miền tại LpVietnam, bạn đồng ý trả cho LpVietnam phí tên miền tại thời điểm mà bạn đăng ký. Tất cả các biểu phí đăng ký mới và gia hạn đều được LpVietnam công bố trên trang web của LpVietnam. Tất cả khoản phí đều không được hoàn lại một phần hay toàn bộ, ngay cả khi tên miền của bạn bị đình chỉ, hủy bỏ hoặc chuyển giao trước khi kết thúc thời hạn đăng ký.
  4. Sau khi hết hạn tên miền
  5. Hoàn phí
   Tất cả tên miền đã đăng ký đều không thể hủy bỏ, do vậy, tất cả chi phí sẽ không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào.
  6. Tranh chấp
  7. Sử dụng thông tin của bạn
  8. Chính sách sử dụng
  9. Đại lý & Cấp phép
  10. Giới hạn trách nhiệm
  11. Bồi thường
  12. Đại diện và bảo hành
  13. Vi phạm & thu hồi
  14. Thay đổi đăng ký
  15. Thông báo
  16. Luật quản lý

   Theo Quy định tại điều 23 Luật CNTT, Tất cả tên miền quốc tế đều phải được thông báo với bộ Thông tin - Truyền Thông thông qua địa chỉ website http://www.thongbaotenmien.vn. Vì thế Quý khách vui lòng tiến hành truy cập vào địa chỉ trên để tiến hành thông báo sử dụng tên miền quốc tế.

  17. Chung