Cpanel: Hướng dẫn tạo tài khoản Email

  Để tạo và quản lý email, sau khi đăng nhập vào Cpanel

  Chọn nút Email trên thanh menu của Cpanel để vào trang quản lý email

  1. Email: nhập địa chỉ email muốn tạo
  2. Password: nhập mật khẩu email
  3. Password (again): nhập lại mật khẩu email
  4. Mailbox Quota: nhập dung lượng hoặc để Unlimited
  5. Nhấp Create Account