Hướng dẫn tạo mail trên Cpanel

  Quản lý các chức năng email
  Đăng nhập vào host theo đường link https://tenmiencuaban:2082, nhập user và pass ma Lpvietnam cung cấp cho bạn.

  1. Khởi tạo email tên miền (ví dụ: mail1@abc.com) và quản trị những email tên miền đã khởi tạo
  Tại mục Mail:
  - Vào phần Email Accounts để tạo email theo tên miền  Tại ô:
  - Email: Nhập tên email muốn tạo. ví dụ: mail1
  - Password: Đặt mật khẩu đăng nhập email
  - Password (Again): Nhập lại mật khẩu đăng nhập email
  - Mailbox Quota: Đặt dung lượng cho email bạn đang khởi tạo. Nếu không cài đặt thì Cpanel mặc định dung lượng 1 hòm thư là 250Mb.
  - Creat Account: Bấm vào đây để khởi tạo email.


  Ngay phía dưới sẽ là khung quản trị những email tên miền đã khởi tạo


  Trong đó,
  - Change Password: bấm vào đây để thay đổi mật khẩu giành cho email tương ứng.
  - Change Quota: bấm vào đây để cài đặt lại dung lượng cho email tương ứng.
  - Delete: Xóa tài khoản email.

  2. Đăng nhập – Sử dụng email qua cpanel hosting

  - Bước 1:
  Đăng nhập tài khoản hosting, trong mục Email Accounts.
  Tại khung quản trị email đã khởi tạo:
  Lựa chọn email muốn đăng nhập. Sau đó lần lượt bấm vào MoreAccess webmail


  - Bước 2
  :
  Nhập mật khẩu dùng để đăng nhập email đã chọn, sau đó bấm Log in  - Bước 3:
  Lựa chọn 1 trong 3 giao diện hòm thư email: Horde, Roundcube hoặc SquirreMail
  Ví du: Chọn SquirreMail và lựa chọn chức năng Enable AutoLoad : Lần đăng nhập sau sẽ tự động lấy giao diện SquirreMail. Đặt thông số 5: Trong 5 lần đăng nhập kế tiếp sẽ tự động lấy giao diện SquirreMail.


  - Bước 4
  :
  Sau khi vào giao diện, sử dụng các chức năng email như: Hộp thư, Thư nháp, Đã gửi…


  3. Đăng nhập - Sử dụng email qua địa chỉ: tên_miền_của_bạn/webmail (ví dụ: abc.com/webmail)  + Trên thanh address, nhập địa chỉ : tên_miền_của_bạn/webmail (Ví dụ: abc.com/webmail)
  + Nhập địa chỉ email và mật khẩu đã khởi tạo
  + Bấm Log in để đăng nhập


  Lựa chọn 1 trong 3 giao diện hòm thư email: Horde, Roundcube hoặc SquirreMail .
   4Hướng dẫn sử dụng chức năng forwarder email trong hosting Linux

  Đăng nhập quản trị hosting sau đó vào forwarders
  trong mục Mail


  Sau khi đăng nhập vào Forwarders bạn chọn Add Forwarders

  Điền Address to Forward và nhForward to email address.