Làm sao để quản lý tên miền quốc tế

    Khi bạn đăng ký tên miền quốc tế tại LPVietnam, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn địa chỉ trang quản lý tên miền và DNS

    Bạn có thể truy cập vào địa chỉ sau: http://www1.lpvietnam.com/domain-man.jsp

    Bạn sử dụng tên miền và mật khẩu LPVietnam gửi cho bạn lúc đăng ký để đăng nhập.