Làm sao để thay đổi DNS cho tên miền .VN

    DNS cho tên miền .VN có thể thay đổi được, tuy nhiên, khách hàng không thể tự làm việc này, xin hãy gửi yêu cầu thay đổi DNS, nói rõ DNS và IP bạn muốn thay đổi, LPVietnam sẽ thay đổi DNS cho bạn.