Quy định về tên miền Quốc tế

  I. Định nghĩa tên miền

  Tất cả tên miền không phải tên miền Quốc gia (có đuôi kết thúc không phải là .vn ) được xem là tên miền Quốc Tế.
  VD: .com; .net; .org; .us, .asia; .me; .tel….

  II. Một số quy định sau khi đăng ký tên miền quốc tế

  1. Sau khi đăng ký: Khách hàng phải tự khai báo các thông tin về chủ sở hữu tên miền tại trang http://thongbaotenmien.vn/jsp/newAnnounceDomainStep1.jsp của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông. Theo Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin.
   Chịu trách nhiệm nếu những thông tin khai báo không chính xác theo Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
  2. Đối với tên miền có đuôi .com; .net; .org; .biz:
   Sau khi tên miền hết hạn trong vòng 30 ngày nếu chủ thể không duy trì Tên miền sẽ rơi vào trạng thái chuộc . Phí duy trì chuộc là 140$.
  3. Sau 45 ngày tiếp theo, nếu chủ thể không chuộc Tên miền sẽ bị xóa và thời gian xóa là 5 ngày. Thời gian duy trì tối đa của tên miền là 10 năm.Xem cụ thể hơn tại: Vòng đời của tên miền Quốc tế
  4. Đối với tên miền .eu:
   Sau khi hết hạn 3 ngày tên miền sẽ bị khóa cho đến khi rơi ra ở trạng thái tự do.
  5. Đối với tên miền .jp:Tên miền sẽ bị khóa ngay sau khi hết hạn, do vậy, cần chủ động gia hạn tên miền trước ngày hết hạn.