Để hỗ trợ khách hàng được tốt hơn, chúng tôi sử dụng hệ thống Hỗ trợ được quản lý bởi những Mã hỗ trợ.

    Mỗi một Yêu cầu hỗ trợ được cung cấp một Mã hỗ trợ duy nhất để bạn có thể theo dõi tiến độ và các trả lời trực tuyến.

    Để tiện tham khảo, chúng tôi cung cấp đầy đủ thông tin và lịch sử lưu trữ cho tất cả các Yêu cầu hỗ trợ của bạn.

    Nhập email và mã hỗ trợ để xem chi tiết yêu cầu hỗ trợ.

    Gửi một yêu cầu hỗ trợ

    Nếu bạn không tìm thấy thông tin giải đáp cho vấn đề của bạn tại Trung tâm thông tin của chúng tôi, bạn có thể gửi Yêu cầu hỗ trợ đến chúng tôi bằng cách điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu phía dưới. Xin hãy cố gắng mô tả vấn đề của bạn càng chi tiết càng tốt.