Hướng dẫn sử dụng Plesk server Mỹ

  I.HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP

  1. Đăng nhập hệ thống Plesk: Để đăng nhập vào hệt thống plesk panel thực hiện các bước sau:

  a)Trên trình duyệt web gõ vào địa chỉ: https://74.54.19.66:8443 hoặc https://yourdomain.com:8443 (yourdomain.com là tên miền của bạn).

  b)Nhập vào UserName và Passwords mà nhà chúng tôi đã gửi qua mail cho bạn.

  c)Click vào nút “Log in” để tiến hành đăng nhập

  2. Giao diện của Plesk: Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ đưa bạn đến màn hình làm vệc:

  3. Thay đổi mật khẩu và thông tin liên hệ

  Xem thông tin và thay đổi mật khẩu: Để xem thông tin cá nhân và thay đổi mật khẩu ta thực hiện:

  a)Ở màn hình Home, mục Account click vào Personal Data.

  b)Cập nhật thông tin hoặc mật khẩu mới và bấm “OK”để hoàn tất.

  II.CÀI ĐẶT WEBSITE TRÊN HOST

  1. Quản lý database

  Tạo mới database: Để tạo một database cho website ta thực hiện như sau:

  Ở màn hình Home, mục Applications & Services, click Databases, click Add New Database.

  Nhập vào các thông tin và bấm OK để tiếp tục

  Database name: Tên database

  Type: Kiểu database

  Click Add New Database User để tạo “User” và “Password” cho database.

  Database user name: Tên user

  New password: Mật khẩu

  Confirm password: Nhập lại mật khẩu

  Bấm OK để hoàn tất việc tạo database.

  2.Quản lý thư mục và phân quyền cho thư mục: Để quản lý và phân quyền cho thư mục trên website, ta thực hiện như sau:

  • Ở màn hình Home, chọn mục File Manager

  Phân quyền cho thư mục/file: chọn thư mục/file cần phân quyền, rồi click vào biểu tượng có hình ổ khóa.

  Ở màn hình kế tiếp, ta chọn User à chọn quyền cần phân cho user đó.

  Bấm OK để cập nhật.

  Các thư mục mặc định được tạo trên host:

  anon_ftp: N/A

  cgi-bin: N/A

  error_docs: thư mục trang thông bao lỗi

  httpdocs: thư mục chứa code website

  httpsdocs: thư mục chứa website sử dụng SSL Øprivate: thư mục không public ra bên ngoài

  statistics: thư mục chứa các thống kê chung.

  Subdomains: thư mục chứa các subdomain theo domain chínhØ vault_scripts: script cho website.

  web_users: thông tin về user web.

  Chú ý: Bạn không được xóa các thư mục mặc định này, việc xóa các thư mục này có thể gây ảnh hưởngtới sự hoạt động của website.

  III.CÀI ĐẶT - SỬ DỤNG EMAIL

  1. Tạo tài khoản e-mail:

  Để tạo một tài khoản mail theo domain bạn sử dụng trên host, bạn thực hiện như sau.

  Ở màn hình Home, tại mục Mail, chọn Create Mail Account.

  Điền vào các thông tin cần thiết.

  Bấm Finish để hoàn tất.

  2. Hướng dẫn sử dụng webmail

  Truy cập webmail theo link: http://webmail.your-domain.com

  User: email@your-domain.com

  Password: your password

  3. Hướng dẫn sử dụng POP3

  User: email@your-domain.com

  Password: your password

  Thông số POP3/SMTP Server: 74.54.19.66 hoặc mail.your-domain.com

  email@your-domain.com

  Password: your password

  4.1 Sử dụng “Outlook Express”

  Mở OE, vào menu Tools à chọn Accounts

  Nhấn nút Add à chọn Mail

  Nhập Your Name à nhấn Next

  Nhập Email à nhấn Next

  Nhập “mail.your-domain.com” vào ô Incoming Mail(POP) và Outcoming

  Mail(SMTP)  nhấn Next

  Nhập email@your-domain.com vào ô Account Name và nhập Password à nhấn Next à nhấn Finish.

  Bấm Properties của mail vừa tạo à nhấn tab Server à tick vào ô “My server requires authentication”

  Nhấn “OK” để hoàn tất quá trình cài đặt

  4.2 Sử dụng “Microsoft Outlook 2003”

  Mở Outlook2003, vào menu Tools à chọn Email Account

  Chọn Add a new account à nhấn Next.

  Chọn POP3 à nhấn Next.

  Nhập vào:

  Your name: Tên của bạn.E-mail Address: email@your-domain.com

  Incoming mail(POP3) / Outcoming mail(SMTP): mail.yourdomain.com

  User name: email@your-domain.com

  Password: your password

  Click “More settings” chọn tab “Outgoing server” tick vào ô “My outgoing server (SMTP) requires authentication”

  Nhấn “OK” để hoàn thành việc cài đặt.