Plesk: Làm sao để truy cập quản lý Hosting

  Bài này sẽ hướng dẫn khách hàng truy cập vào trang quản lý Hosting Plesk

  Khi bạn truy cập vào trang quản lý Hosting Plesk của LpVietnam lần đầu tiên, bạn sẽ nhận được cảnh báo bảo mật, tùy theo từng trình duyệt cụ thể bạn sử dụng sẽ có thông báo khác nhau.

  Lý do trình duyệt không thể xác nhận được SSL của LpVietnam sử dụng trên trang quản lý Plesk. Bạn cần Xác nhận SSL để trình duyệt tiếp tục xử lý.

  Thông báo khi truy cập bằng Firefox:

  Thông báo khi truy cập bằng Chrome:

  Thông báo khi truy cập bằng Opera:

  Sau khi chấp nhận kết nối, quý khách sử dụng tên truy cập & mật khẩu LpVietnam gửi để đăng nhập.