Window VN - Plesk: Hướng dẫn thêm một tên miền vào hosting

  Ngoài tên miền mặc định của bạn khi mua hosting, một số gói hosting hỗ trợ thêm một hoặc nhiều tên miền vào tài khoản hosting của bạn, xin thực hiện như sau:

  Đăng nhập Plesk

  Chọn Domain của bạn, từ bảng điều khiển, chọn Domain Aliases

  Chọn Add New Domain Alias


  Trong Domain alias preferences, nhập các thông số sau:


  • Domain alias name*: Tenmiencuaban.com
  • Synchronize DNS zone with the primary domain: Chọn mục này để đồng bộ DNS với tên miền chính
  • Mail: Chọn mục này để sử dụng Email
  • Web: Chọn mục này để sử dụng Website

  Lưu ý: để sử dụng được tên miền sau khi thêm vào hệ thống, trỏ tên miền về máy chủ Window VN của LPVietnam là: ns8.lpvietnamservers.com/ns9.lpvietnamservers.com hoặc IP: 210.245.22.241