Plesk 9.x: Đổi mật khẩu tài khoản email

  Để đổi mật khẩu email trong hosting sử dụng Plesk 9.x, bạn thực hiện như sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản hosting của bạn
  2. Chọn Domain -> Email Accounts
  3. Nhấp vào email muốn thay đổi mật khẩu
  4. Nhấp vào Preference
  5. Nhập và xác nhận mật khẩu mới của bạn, nhấp OK để hoàn thành.