Plesk 9.x: Quản lý tài khoản FTP của Hosting

  Giới thiệu

  Quản lý tài khoản FTP: Đổi mật khẩu tài khoản FTP chính, thêm tài khoản FTP phụ

  Thực hiện:

  1. Đổi mật khẩu tài khoản FTP chính

  Quý khách đăng nhập vào Plesk, chọn Home -> Domain của quý khách -> Bảng điều kiển hosting

  Chọn Web Hosting Settings để đổi mật khẩu tài khoản FTP chính

  Nhập mật khẩu mới vào ô New FTP Microsoft FrontPage Login và ô Confirm password, sau khi xong, nhấp OK để cập nhật.

  2. Thêm tài khoản FTP mới

  Từ trang quản lý Hosting, chọn FTP Accounts

  Nhấp vào Add New FTP Account để thêm 1 tài khoản FTP mới

  Nhập tên truy cập, mật khẩu và chọn thư mục cho tài khoản FTP muốn tạo, nhấp OK để hoàn tất