Cpanel: Kích hoạt bộ lọc SpamAssassin

  Giới thiệu

  SpamAssassin là một công cụ chống thư rác giúp lọc ra các thư không mong muốn.
  SpamAssassin việc với tất cả các tài khoản email trong cPanel của bạn, nó có thể được thiết lập để đánh dấu và loại bỏ các thư rác.
  Bạn cũng có thể chọn để cấu hình SpamAssassin để tự động xóa bất kỳ email nào được đánh dấu là thư rác.
  LPVietnam khuyên khách hàng kích hoạt SpamAssassin ngay khi bạn tạo một tài khoản email hoặc lần đầu tiên đăng nhập

  Thực hiện:

  Để kích hoạt SpamAssassin, bạn thực hiện như sau:

  1. Đăng nhập Cpanel
  2. Lựa chọn mục Mail -> nhấp chọn biểu tượng SpamAssassin

  3. Trong hộp màu xám, nhấp Enable SpamAssassin để cho phép; hoặc nhấp vào Disable SpamAssassin để vô hiệu hóa.

  Tùy thuộc vào các tùy chọn mà bạn chọn, bạn sẽ nhận được một thông báo xác nhận trên trang tiếp theo nói rằng SpamAssassin được kích hoạt hay bị vô hiệu hóa.


  Cấu hình SpamAssassin:

  - Blacklist (danh sách đen): Tính năng này cho phép bạn cấu hình chỉ định các địa chỉ emai được cho là spam, các email này sẽ được lưu vào danh sách đen – blacklist và SpamAssassin sẽ lập tức đánh dấu email này là spam mà không cần phải xem xét bất cứ điều kiện nào khác. Có thể sử dụng dấu * để đại diện cho nhiều ký tự và dấu ? để đại diện cho một ký tự.

  spam5

  Vd:

  • cron@spam.ru — Blacklists email cron@spam.ru
  • *@spam.ru — Blacklists tất cả các địa chỉ từ domain spam.ru
  • ?ron@spam.ru— Dấu ? đại diện cho một ký tự, ví dụ email cron@spam.ru sẽ bị blacklist, nhưng email bcron@spam.ru sẽ không bị blacklist.

  - Whilelist ( danh sách ngoại lệ): Các email được cấu hình chỉ định là whilelist sẽ được SpamAssassin bỏ qua và không bao giờ được xem là spam. Phương thức cấu hình tương tự như cấu hình ở mục blacklist. Sau đó ấn Save