Outlook: Lỗi 0x800C0133
  Lỗi: An unknown error has occurred. Account: 'xxx@domain.com', Server: 'mail.domain.com', Protocol: POP3, Port: 110, Secure(SSL): No, Error Number: 0x800C0133

  Nguyên nhân do tập tin .dbx bị hỏng hoặc quá nhiều email trên hộp thư đến hoặc thư mục chỉ định. Theo Microsoft, kích thước tập tin tối đa của các tập tin .dbx được sử dụng bởi Outlook Express là 2 gigabyte (GB).

  Giải pháp:

  1. Xóa bớt các email trong hộp thư đến.
  2. Tạo một thư mục mới hoặc hộp thư mới để di chuyển một số email của bạn vào thư mục bạn mới tạo.

  Làm theo các bước sau:

  • Tạo thư mục mới bên trong Outlook Express gọi oldinbox, chỉ cần di chuyển tất cả các email hộp thư vào thư mục mới là oldInbox
  • Tìm vị trí của thư mục lưu trữ Outlook Express (Tools-> Options -> Maintenance > Nhấp Store Folder)
  • Bạn có thể sao chép các vị trí và dán nó vào "Start"> "Run"
  • Nhấn OK để truy cập vào thư mục lưu trữ
  • Sau đó, chỉ cần xóa các "Inbox.dbx" và Khởi động lại Outlook Express, Outlook Express sẽ tự động tạo ra một tập tin Inbox.dbx mới

  Nếu bạn làm theo các bước trên, Outlook Express của bạn sẽ trở lại bình thường.