Thông báo lỗi khi bạn gửi và nhận trong Outlook và Outlook Express

  Triệu chứng 


  Khi bạn cố gắng gửi và nhận email trong Microsoft Office Outlook hoặc Outlook Express, bạn có thể nhận được thông báo lỗi giống với một trong những thông báo sau:

  • Không thực hiện kết nối được vì máy đích đã chủ động từ chối.

  • Không thể tìm thấy máy chủ. (Tài khoản:tên tài khoản, máy chủ POP:'mail', Số Lỗi: 0x800ccc0d)

  • Lỗi được báo cáo về tác vụ 'tên máy chủ - Đang Gửi và Nhận' (0x800ccc0f): 'Kết nối tới máy chủ bị gián đoạn. Nếu sự cố này tiếp tục xảy ra, hãy liên hệ với quản trị viên máy chủ hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP). Máy chủ đã phản hồi: ? K'

  • Máy chủ của bạn đã bất ngờ chấm dứt kết nối. Nguyên nhân tiềm ẩn của hiện tượng này bao gồm sự cố với máy chủ, sự cố mạng hoặc do lâu không hoạt động. Tài khoản. tên tài khoản, Máy chủ: 'tên máy chủ', Giao thức: Phản hồi của Máy chủ, POP3: '+OK', Cổng: 110, An toàn (SSL): Không, Số Lỗi: 0x800ccc0f

  • Lỗi được báo cáo về tác vụ 'tên máy chủa SMTP - Đang gửi và Nhận' (0x80042109): 'Outlook không thể kết nối với máy chủ gửi e-mail đi (SMTP). Nếu bạn tiếp tục nhận được thông báo này, hãy liên hệ với quản trị viên máy chủ hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP).'

  • Hết thời gian thao tác trong khi đợi phản hồi từ máy chủ (POP) nhận 0x8004210a

  • Đã xảy ra hết thời gian chờ trong khi liên hệ với máy chủ 0x800ccc19


  Giải pháp 


  Nguyên nhân phổ biến nhất của những thông báo lỗi này là sự cố với kết nối Internet và cài đặt tài khoản được cấu hình không đúng trong Outlook hoặc Outlook Express. Trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn được kết nối Internet. Để thực hiện việc này, hãy đi tới phương pháp 1.

  Chú ý Các phương pháp được mô tả trong bài viết này dành cho cả người dùng có trình độ sơ cấp và chuyên sâu.

  Phương pháp 1: Hãy đảm bảo rằng bạn được kết nối Internet

  Phương pháp 2: Đảm bảo rằng thiết đặt tài khoản của bạn là chính xác

  Khắc phục sự cố nâng cao

  Nếu bạn vẫn gặp phải sự cố gửi và nhận thư sau khi bạn đã xác minh thiết đặt máy chủ email với nhà cung cấp dịch vụ email của mình, hãy làm theo các bước sau. Nếu bạn không hài lòng với khắc phục sự cố nâng cao, hãy hỏi bộ phận hỗ trợ của LP.

  Thực hiện các phương pháp sau theo thứ tự. Kiểm tra xem vấn đề có được giải quyết hay không sau mỗi phương pháp.

  Phương pháp 3: Khởi động Outlook ở chế độ an toàn

  Phương pháp 4: Tạo hồ sơ email mới

  Phương pháp 5: Xoá các thư đáng ngờ khỏi hộp thư của bạn

  Phương pháp 6: Kiểm tra website của nhà sản xuất diệt vi-rút để có các gợi ý bổ sung

  Phương pháp 7: Sửa chữa Outlook Express

  Phương pháp 8: Đảm bảo rằng tất cả địa chỉ email SMTP trong danh sách phân phối là hợp lệ

  Phương pháp 9: Kiểm tra cấu hình phần mềm tường lửa của bạn

  nguồn Microsoft